Trajecten naar werk of participatie

 1. Diagnose

 2. Intake en opstellen trajectplan

 3. Beroepskeuze advies

 4. Bemiddeling naar stages en vacatures

 5. Bemiddeling naar maatschappelijke participatie

 6. Coaching op werkplek/stageplek/ervaringsplaats

 7. Nazorg, na plaatsing op(reguliere) arbeidsplaats

 8. Korte en bondige rapportages


Trainingen en workshops

 1. Sollicitatietraining

 2. Presentatie-training

 3. Opleidingsadvies

 4. Netwerken

 5. Korte en bondige rapportages

Advies en interim functie-invulling

Paric Werkt beschikt over ruime ervaring met de publieke en de private reïntegratiemarkt en biedt expertise op de onderstaande  terreinen.

 1. Work First projecten

 2. Maatschappelijke participatie en WMO

 3. Inburgering

 4. Duurzame en ontwikkelingsgerichte trajecten naar werk of participatie

 5. Aanbestedingstrajecten en offertes

 6. Optimale benutting van WWB budget

 7. Loonwaarde als uitgangspunt voor inzet van loonkostensubsidies bij voormalige WIW- en ID-banen

 8. Verandertrajecten: omslag van ambtelijk naar zakelijk handelen